แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
92% Complete
9 of 13
ข้อที่ 9. คำอ่านของคำที่ขีดเส้นใต้ ข้อใดถูกต้อง
เฉลย

เป็นคำพ้องรูปกัน