วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่6
45% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. ในรัฐเผด็จการแบบอำนาจนิยม ยังคงให้เสรีภาพด้านใดแก่ประชาชน