วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่6
25% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. การใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จมีลักษณะอย่างไร