แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ดาราศาสตร์ ชุดที่ 1
63% Complete
18 of 19
ข้อที่ 18. ดาวเคราะห์ในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์ชั้นนอก