แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ดาราศาสตร์ ชุดที่ 1
47% Complete
19 of 19
ข้อที่ 19. "สปุตนิก 1" เป็นดาวเทียมของประเทศอะไร