แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ดาราศาสตร์ ชุดที่ 1
63% Complete
17 of 19
ข้อที่ 17. ไทยคมเป็นดาวเทียมประเภทใด