วิชาคณิตศาสตร์ม.2 ชุดที่3
0% Complete
8 of 9
ข้อที่ 8. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีพื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ถ้าด้านคู่ขนานด้านหนึ่งยาว 40 วา และระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานเท่ากับ 35 วา แล้วด้านคู่ขนานอีกด้านหนึ่งยาวกี่เมตร