วิชาคณิตศาสตร์ม.2 ชุดที่3
56% Complete
9 of 9
ข้อที่ 9. พิศาลจ้างช่างทาสีห้องนอนที่มีความกว้าง 5 เมตร ความยาว 6 เมตร และความสูง 3 เมตร โดยทาเฉพาะผนังทั้งสี่ด้านและเพดาน ถ้าช่างทาสีคิดค่าทาสีตารางเมตรละ 12 บาท พิศาลต้องจ่ายค่าทาสีเป็นเงินเท่าไร