วิชาคณิตศาสตร์ม.2 ชุดที่3
56% Complete
7 of 9
ข้อที่ 7. ห้องรับแขกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4.5 เมตร ยาว 5.5 เมตร ถ้าต้องการปูกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสซึ่งยาวด้านละ 25 เซนติเมตร จะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่น