วิชาคณิตศาสตร์ม.2 ชุดที่3
11% Complete
6 of 9
ข้อที่ 6. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 30 วา ยาว 45 วา ต้องการทำถนนกว้าง 2 เมตร รอบที่ดินผืนนี้ที่ดินส่วนเหลือมีพื้นที่เท่าไร