ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่2
20% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. อาหารชนิดใดผิดข้อกำหนดการใช้สีกับอาหาร ซึ่งออกโดยคณะกรรมการอาหารและยา
เฉลย

คณะกรรมการอาหารและยายออกกฎ ไม่ให้ใช้สีกับอาหารดังต่อไปนี้ อาหารทารก นมผง ดัดแปลงสำหรับทารก อาหารเสริมสำหรับเด็ก ผลไม้สด ผลไม้ดอง ฯลฯ