ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่2
20% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ข้อใดถูก
เฉลย

สีพลาสติกไม่ใช้น้ำมันสนและทินเนอร์เป็นตัวทำละลาย แต่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายดังนั้นข้อ 1 และข้อ 2 ผิด ทินเนอร์เป็นตัวทำละลายสำหรับสีน้ำมันเพื่อให้ผสมกับผงสีและตัวยึดเกาะเพื่อให้ได้ความข้นเหลวของสีเคลือบตามความต้องการ ภายหลังการเคลือบผิวแล้วตัวทำละลายจะระเหยหมดไป ดังนั้นข้อ 4 ผิด สีทาบ้านบางชนิดใช้ผงสีที่เป็นสารประกอบของตะกั่ว ซึ่งอาจหลุดออกมาปนเปื้อนกับอาหารหรือหายใจเข้าไปได้ ข้อ 3 จึงถูก