ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่2
20% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. จากรูป แสดงโครงสร้างของฟิล์ม ถ้าไม่มีการเลือบสารในชั้นที่ 7 ฟิล์มจะเป็นอย่างไร ก. ฟิล์มโค้งงอได้ง่าย ข. เกิดไฟฟ้าสถิตในฟิล์มมาก ค. ฟิล์มมีความไวต่อแสงต่ำ ง. เกิดรอยบนสารไวแสงสีน้ำเงินได้ง่าย
เฉลย

จากรูปของโจทย์สามารถแบ่งฟิล์มสีออกเป็นชั้นๆ ได้ดังนี้ 1. ชั้นป้องกันผิวฟิล์ม 2. เยื่อไวแสงสีน้ำเงิน 3. ชั้นฟิลเตอร์สีเหลือง 4. ชั้นไวแสงสีเขียว 5. ชั้นไวแสงสีแดง 6. ชั้นฟิล์มเคลือบสารป้องกันการสะท้อนกลับของแสง 7. สารเคลือบป้องกันฟิล์มงอ ด้านล่างสุดของแผ่นฟิล์ม มีสารเคลือบป้องกันแผ่นฟิล์มงอ และยังลดการเกิดไฟฟ้าสถิตด้วย