ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่2
20% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. ภาพของปฐมพรซึ่งใส่เสื้อสีขาวและกระโปรงสีแดง จะปรากฏบนฟิล์มสีเนกาตีฟเป็นสีอะไรตามลำดับ
เฉลย

คู่สีเติมเต็มในภาพเนกาตีฟจะเป็นคู่ของสีวัตถุจริงดังนี้ ตัวสี : เหลือง จะมี คู่สีเติมเต็ม : น้ำเงิน ตัวสี : แดงม่วง จะมี คู่สีเติมเต็ม : เขียว ตัวสี : น้ำเงินเขียว จะมี คู่สีเติมเต็ม : แดง ส่วนแสงขาวเนกาตีฟ คือ ดำ ดังนั้นภาพเนกาตีฟของเสื้อขาวกระโปรงสีแดงจึงเป็นเสื้อสีดำกระโปรงสีน้ำเงินเขียว