ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่2
20% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. เมื่อใช้แผ่นกรองแสงสีเหลืองมองดูดอกกุหลาบสีแดงในที่แจ้ง จะเห็นดอกกุหลาบเป็นสีอะไร
เฉลย

เมื่อใช้แผ่นกรองแสงสีเหลืองมองดูกุหลาบสีแดงในที่แจ้ง จะเห็นดอกกุหลาบเป็นสีแดง เนื่องจากแผ่นกรองแสสีเหลืองจะยอมให้แสงสีเขียวและแสงสีแดงผ่านทะลุออกไป เมื่อดูกุหลาบสีแดงกลางแจ้ง จะเห็นสีแดงสะท้อนออกมา