ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่2
20% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. วางแผ่นกรองแสงสีเหลืองใกล้กับหลอดไฟ มองดูด้วยเกรตติง จากนั้นวางแผ่นกรองแสงสีส้มทับลงไปแล้วมองดูด้วยเกรตติงอีกครั้งหนึ่ง จะพบว่าแสงสีใดถูกตัดออกไป
เฉลย

แผ่นกรองแสงสีเหลืองยอมให้แสงสีเหลือง แสงสีส้ม แสงสีแดง แสงสีน้ำเงิน แสงสีเขียวผ่าน แต่ไม่ยอมให้แสงสีม่วงผ่านไป เมื่อมองด้วยเกรตติ้ง แล้วใช้แผ่นกรองแสงสีส้มวางทับแผ่นกรองแสงสีเหลืองเดิม แล้วจึงมองผ่านแผ่นเกรดติงอีกที แผ่นกรองแสงสีส้มยอมให้แสงสีเขียว แสงสีเหลือง แสงสีส้ม และแสงสีแดงผ่านไป แต่ไม่ยอมให้แสงสีน้ำเงินผ่าน