แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
25% Complete
4 of 12
ข้อที่ 4. การบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เรียกว่าอย่างไร
เฉลย

พระราชพงศาวดาร เป็นการบันทึกเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์หรือเหตุการณ์ของบ้านเมืองเป็นลำดับรัชกาล