แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
40% Complete
9 of 15
ข้อที่ 9. เมืองที่เป็นของชาวต่างชาติ ซึ่งยอมสวามิภักดิ์ต่อสุโขทัยเรียกว่าอะไร