แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
100% Complete
10 of 15
ข้อที่ 10. สุโขทัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาเมื่อสิ้นสุดแผ่นดินของกษัตริย์องค์ใด
เฉลย

อาณาจักรสุโขทัยรวมเป็ฯส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเมื่อสิ้นสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 4