แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
40% Complete
12 of 15
ข้อที่ 12. รูปแบบทางการเงินที่สุโขทัยรับมาจากจีนคือข้อใด
เฉลย

การใช้เงินพดด้วงรับมาจากจีน