คณิตเศษส่วน
60% Complete
3 of 5
ข้อที่ 3.

เฉลย

วิธีบวกหรือลบเศษส่วนที่เป็นจำนวนคละ เราต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อน แล้วก็ทำส่วนในเท่ากันจึงจะบวกได้