คณิตเศษส่วน
60% Complete
2 of 5
ข้อที่ 2.

เฉลย

วิธีลบเศษส่วนที่เป็นจำนวนคละ เราต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อน แล้วก็ทำส่วนในเท่ากันจึงจะลบได้