คณิตเศษส่วน
100% Complete
4 of 5
ข้อที่ 4.

เฉลย

วิธีบวกหรือลบเศษส่วนที่เป็นจำนวนคละ เราต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อน แล้วก็ทำส่วนในเท่ากันจึงจะบวก/ลบได้