คณิตเศษส่วน
60% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1.

เฉลย

วิธีบวกหรือลบเศษส่วนที่เป็นจำนวนคละ เราต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อน แล้วก็ทำส่วนในเท่ากันจึงจะบวกได้