แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 1
20% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. คาร์โบไฮเดรตชนิดใดที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้โดยตรง ?