ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่1
20% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. เมื่อให้แสงขาวผ่านช่องแคบเล็ก ๆ มายังเกรดติง จะได้สเปกตรัมตามรูปใด