ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่1
20% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. เมื่อวางแผ่นกรองแสงสีน้ำเงินซ้อนบนแผ่นกรองแสงสีแดง มองดูแสงขาวจะเห็นเป็นแสงสีอะไร