วิชาคณิตศาสตร์ป.6 ชุดที่7
30% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. คุณพ่อเสียภาษี 139.25 ปรากฏว่าต้องเสียเพิ่มอีก 213.75 บาท คุณพ่อต้องจ่ายภาษีทั้งหมดกี่บาท
เฉลย

139.25 + 213.75 = 353