วิชาคณิตศาสตร์ป.6 ชุดที่7
30% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. ผลบวกของข้อใดมีค่ามากที่สุด
เฉลย

= 279.755