วิชาคณิตศาสตร์ป.6 ชุดที่7
40% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. 37.63 เป็นค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม 2 ตำแหน่งของจำนวนใด