แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
70% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ถ้าเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 5 เข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข 3 และ 4 เวลากลางคืนจะเป็นเวลาอะไร