แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
70% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10.

มีธนบัตร 4 ชนิด ชนิดละ 1 ฉบับ มีค่ารวมเป็น 670 บาท จะเป็นธนบัตรชนิดใดบ้าง

เฉลย

ข้อ 1. 10 + 50 + 500 + 1,000 = 1,560
ข้อ 2. 20 + 50 + 100 + 1,000 = 1,170
ข้อ 3. 20 + 50 + 100 + 500 = 670
ข้อ 4. 10 + 50 + 100 + 500 = 660