แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
40% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ถ้าเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 2 เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข 8 เวลากลางวันจะเป็นเวลาอะไร