แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
40% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. จำนวนที่ลบออกด้วย 1,575 แล้วมีค่าเท่ากับ (86,923 - 59,774) × 2 คือข้อใด
เฉลย

(86,923 - 59,774) × 2 = 27,149 × 2 = 54,298 ดังนั้น 54,298 + 1,575 = 55,873