แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
60% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. วันจันทร์แม่ขายขนมได้ 280 บาท วันอังคารขายได้ 360 บาท วันพุธขายได้ 320 บาท เฉลี่ยแล้วแม่ขายขนมได้วันละกี่บาท
เฉลย

(280 + 360 + 320) ÷ 3 = 960 ÷ 3 = 320