แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
40% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. 10,280 เป็นผลลัพธ์ของข้อใด
เฉลย

36,488 – 26,208 = 10,280