แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
60% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. หน่อยต้องการร้อยสร้อยลูกปัดจำนวน 8 เส้นแต่ละเส้นใช้ลูกปัด 36 เม็ด หน่อยควรจะซื้อลูกปัดอย่างไร
เฉลย

36 × 8 = 288