แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
30% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. “พ่อบอกว่าระยะทางจากตัวบ้านถึงต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านประมาณ 300 เมตร พี่ใช้เชือกที่มีความยาว 4 เมตร วัดระยะทางนั้นได้ 68 ครั้ง” ข้อใดกล่าวถูกต้อง