แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
20% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. จำนวนใดมีค่ามากกว่า 73,211 อยู่ 507
เฉลย

73,211 + 507 = 73,718