แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
20% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8.

252,300   254,400   256,500   ..... จำนวนถัดไปคือจำนวนใด

เฉลย

เพิ่มทีละ 2,100