แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
70% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. 4,565,300 - 2,715,627 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด
เฉลย

4,565,300 - 2,715,627 = 1,849,673 938,623 + 911,050 = 1,849,673