แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
70% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7.

ข้อใดเรียงลำดับจากจำนวนที่มีค่าน้อยไปมาก