แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
90% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ปลากระป๋องราคากระป๋องละ 9.75 บาท ถ้าซื้อ 20 กระป๋อง เป็นเงินกี่บาท
เฉลย

9.75 × 20 = 195