แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
90% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. คุณแม่จ่ายค่าไฟฟ้า เดือนมกราคม 725.50 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 628.75 บาท ในเวลา 2 เดือน คุณแม่จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมดกี่บาท ข้อใดเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้