แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
100% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. ขายมะยมดองไป 24 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 9 บาท แล้วนำเงินที่ได้ทั้งหมดไปซื้อเกลือราคาถุงละ 20 บาท จะซื้อเกลือได้มากที่สุดกี่ถุง
เฉลย

(24 × 9) ÷ 20 = 216 ÷ 20 = 10 เศษ 8