แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
100% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. ปีบใบหนึ่งก้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 30 เซนติเมตร ก้นปีบใบนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร
เฉลย

30 × 30 = 900