แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
90% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้านกว้าง 8 เมตร ด้านยาว 15 เมตร สนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่เท่าไร จากโจทย์ จะหาคำตอบได้อย่างไร