แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
100% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. ป้ายโฆษณารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร ป้ายนี้มีพื้นที่เท่าไร
เฉลย

120 × 75 = 9,000