แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
30% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ถ้าตัดเสื้อและกระโปรง 1 ชุด ต้องใช้ผ้า 3 เมตร 75 เซนติเมตร ถ้าตัดเสื้อ 1 ตัวใช้ผ้า 2 เมตร 35 เซนติเมตร ถ้าแม่ต้องการตัดกระโปรง 2 ตัว จะต้องใช้ผ้ากี่เมตร กี่เซนติเมตร
เฉลย

ตัดกระโปรง 1 ตัวใช้ผ้า 3.75 - 2.35 = 1.40 เมตร ดังนั้น ตัดกระโปรง 2 ตัว จะต้องใช้ผ้า 1.40 × 2 = 2.80 เมตร