แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
30% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. ข้อใดถูกต้อง
เฉลย

1 กิโลกรัม = 1,000 กรัม 4 กิโลกรัม 300 กรัม = 4,300 กรัม